รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน
62 หมู่ 6   ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
เบอร์โทรศัพท์ 042789070 , 0621788800
Email : SaintjosephNikhomnamun@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :