ผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี
ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2020
ปรับปรุง 23/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 23369
Page Views 31388
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กุดบาก กุดบาก
2 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
3 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
4 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
5 โรงเรียนบ้านงิ้ว กุดไห กุดบาก
6 โรงเรียนบ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
7 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์) กุดไห กุดบาก
8 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
10 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
11 โรงเรียนบ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
12 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
13 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
14 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
15 โรงเรียนบ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
16 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน
18 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมน้ำอูน
19 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน
20 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา หนองปลิง นิคมน้ำอูน
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน หนองปลิง นิคมน้ำอูน 042789070 , 0621788800
22 โรงเรียนบ้านอูนโคก หนองปลิง นิคมน้ำอูน
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน
24 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว หนองปลิง นิคมน้ำอูน
25 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน พรรณานิคม
26 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
27 โรงเรียนบ้านดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม
28 โรงเรียนบ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม
29 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม
30 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
31 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
32 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
33 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม
35 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม 042706323
36 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
37 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม
38 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาใน พรรณานิคม
39 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน นาใน พรรณานิคม
40 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา นาใน พรรณานิคม
41 โรงเรียนบ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม
42 โรงเรียนบ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม
43 โรงเรียนบ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม
44 โรงเรียนบ้านนาใน นาใน พรรณานิคม
45 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
46 โรงเรียนบ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม
47 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม บะฮี พรรณานิคม
48 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม -
49 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม
50 โรงเรียนบ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม
51 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณา พรรณานิคม
52 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม 0-4277-9254
53 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม
54 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม
55 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม
56 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม
57 โรงเรียนบ้านคางฮุง พอกน้อย พรรณานิคม
58 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม
59 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม
60 โรงเรียนบ้านพอกใหญดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม
61 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พรรณานิคม) พอกน้อย พรรณานิคม
62 โรงเรียนบ้านบึง วังยาง พรรณานิคม
63 โรงเรียนบ้านเปือย(พรรณา) วังยาง พรรณานิคม
64 โรงเรียนบ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม
65 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม 0801904706
66 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.พรรณานิคม) วังยาง พรรณานิคม
67 โรงเรียนบ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม
68 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม
69 โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง สว่าง พรรณานิคม
70 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม
71 โรงเรียนบ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม
72 โรงเรียนบ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม -
73 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม
74 โรงเรียนบ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม
75 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม
76 โรงเรียนบ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม
77 โรงเรียนบ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม
78 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม
79 โรงเรียนบ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม
80 โรงเรียนบ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม
81 โรงเรียนบ้านโคก ไร่ พรรณานิคม
82 โรงเรียนบ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม
83 โรงเรียนบ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม
84 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม
85 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ไร่ พรรณานิคม
86 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน
87 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน
88 โรงเรียนบ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน
89 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน
90 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน 042167218
91 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน
92 โรงเรียนบ้านโพนสวาง(อ.พังโคน) ต้นผึ้ง พังโคน
93 โรงเรียนบ้านขัวขอนแคน ต้นผึ้ง พังโคน
94 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน
95 โรงเรียนบ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน
96 โรงเรียนมารีพิทักษ์พังโคน พังโคน พังโคน
97 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน
98 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา พังโคน พังโคน
99 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน
100 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา พังโคน พังโคน
101 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน
102 โรงเรียนบ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน
103 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่ พังโคน
104 โรงเรียนบ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน
105 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน
106 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 ม่วงไข่ พังโคน 042728720
107 โรงเรียนบ้านแร่ แร่ พังโคน 042164863
108 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(อ.พังโคน) แร่ พังโคน
109 โรงเรียนบ้านหนองไฮ แร่ พังโคน
110 โรงเรียนบ้านหนองบัว แร่ พังโคน
111 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน
112 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน
113 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน 042771410
114 โรงเรียนบ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน
115 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน
116 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน
117 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน
118 โรงเรียนบ้านส่งเปลือย ไฮหย่อง พังโคน
119 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
120 โรงเรียนบ้านคำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ
121 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อ วาริชภูมิ
122 โรงเรียนบ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ
123 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ
124 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.วาริชภูมิ) คำบ่อ วาริชภูมิ
125 โรงเรียนบ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ
126 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ
127 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ
128 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ
129 โรงเรียนบ้านดงบัง ค้อเขียว วาริชภูมิ
130 โรงเรียนบ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ
131 โรงเรียนบ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ
132 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ 042781499
133 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ
134 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ปลาโหล วาริชภูมิ
135 โรงเรียนบ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ
136 โรงเรียนบ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ
137 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ
138 โรงเรียนบ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
139 โรงเรียนบ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
140 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
141 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
142 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ
143 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
144 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
145 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
146 โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาด วาริชภูมิ
147 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ
148 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ
149 โรงเรียนบ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน
150 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาด สว่างแดนดิน
151 โรงเรียนบ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน
152 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
153 โรงเรียนบ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
154 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน
155 โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
156 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
157 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
158 โรงเรียนบ้านคำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
159 โรงเรียนชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
160 โรงเรียนบ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
161 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
162 โรงเรียนบ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
163 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
164 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(อ.สว่างแดนดิน) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
165 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน 042-706827
166 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน
167 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกน สว่างแดนดิน
168 โรงเรียนบ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
169 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
170 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน
171 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน
172 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน
173 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(อ.สว่างแดนดิน) ทรายมูล สว่างแดนดิน
174 โรงเรียนบ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน
175 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
176 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
177 โรงเรียนบ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน
178 โรงเรียนบ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน
179 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน
180 โรงเรียนบ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน
181 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน
182 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.สว่างแดนดิน) บงเหนือ สว่างแดนดิน
183 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน
184 โรงเรียนบ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน
185 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน
186 โรงเรียนบ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน
187 โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรัง บงใต้ สว่างแดนดิน
188 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน
189 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ บงใต้ สว่างแดนดิน
190 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน
191 โรงเรียนบ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน
192 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน
193 โรงเรียนต้นเกษพิทยา บงใต้ สว่างแดนดิน 0897135078 , 0862201677
194 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน
195 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
196 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน
197 โรงเรียนบ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน
198 โรงเรียนบ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
199 โรงเรียนบ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
200 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
201 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
202 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
203 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
204 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
205 โรงเรียนบ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน
206 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
207 โรงเรียนบ้านถ่อน พันนา สว่างแดนดิน
208 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน
209 โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
210 โรงเรียนเมธาศึกษา สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
211 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
212 โรงเรียนบ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
213 โรงเรียนอนุบาลเกศินี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
214 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
215 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
216 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
217 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณแทน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
218 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
219 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042721080
220 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 042-776990
221 โรงเรียนบ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
222 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน
223 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวง สว่างแดนดิน
224 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน
225 โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน
226 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา หนองหลวง สว่างแดนดิน
227 โรงเรียนบ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน
228 โรงเรียนบ้านแวง แวง สว่างแดนดิน
229 โรงเรียนบ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน
230 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน
231 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน
232 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน 042-729369
233 โรงเรียนบ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน
234 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน
235 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โคกสี สว่างแดนดิน
236 โรงเรียนบ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน
237 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน
238 โรงเรียนบ้านตาล โคกสี สว่างแดนดิน
239 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน
240 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน
241 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน
242 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน
243 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน
244 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน
245 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน
246 โรงเรียนบ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว
247 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว 042-099929
248 โรงเรียนบ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว 042720053
249 โรงเรียนบ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว
250 โรงเรียนบ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว
251 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว 0854578982
252 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว
253 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว
254 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว
255 โรงเรียนบ้านโพนสวาง(อ.ส่องดาว) ปทุมวาปี ส่องดาว
256 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว
257 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว
258 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว
259 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว
260 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว
261 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว
262 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว 042-786337
263 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
264 โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.ส่องดาว) ส่องดาว ส่องดาว 042-XXXXXX
265 โรงเรียนชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
266 โรงเรียนบ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว
267 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว
268 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ 042 – 756924
269 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 042709177