ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยบาทหลวงวิโรจน์ โพธิ์สว่าง ผู้จัดการฯเป็นประธานพิธี ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ที่ประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,15:17   อ่าน 326 ครั้ง