ภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน  จัดงานประเพณีลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมมีการประกวดนางนพมาศน้อย และการวาดภาพระบายสี เพื่อสืบสานประเพณีไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ไม่ให้สูญหาย ณ ลานอเนกประสงค์อนุบาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,16:06   อ่าน 149 ครั้ง