ภาพกิจกรรม
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565
บาทหลวงทวีชัย  ศรีวรกุล อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ร่วมกับ บาทหลวงชัยวิชิต  บรรเทา และบาทหลวงวิโรจน์  โพธิ์สว่าง เพื่อขอพรพระกุมาร โปรดอวยพระพรมายัง คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,09:16   อ่าน 50 ครั้ง