ปฐมวัย

นางสาวนิโลบล โพธิกัญยา

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจันทนา พิชัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอนุสรา บุปผาเฮ้า
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฤทัยรัตน์ ไพคำนาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจินตหรา ชาติชำนิ

นางสาวนรินทร์ ชื่นชม

นางสาวอภิญญา ไฟเรืองโสม