กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีรพงษ์ แก้วปัดขา

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ กำเนิดขอนแก่น

นางสาวกาญจนวดี อารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์