กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอนันพร ริกำแง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพรรณ ปัดทุมมา

นายสมปอง สารีนันท์

นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่น