กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไตรรงค์ ผิวดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุพงษ์ ยางธิสาร