กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวีระพันธ์ อุทาลุน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธีรยุทธ ปู่ภิรมย์

นายรอย เฟเรดิโก อนาดิโอ

นางจมิลีน เทรอย อนาดิโอ