ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแอนนาเบลล่า ไชยบุบผา บูทแมน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:11   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภทรพร จวงสมุทร์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:10   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภนิภา ผลาจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:06   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทับทิมทอง วงอามาตร์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:05   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรกนก มาตราช
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:03   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรวิทย์ พรหมผัน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:02   อ่าน 108 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศราวุฒิ ประสมศรี
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:00   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภานุวัฒน์ เลิศคอนสาร
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,14:59   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ชื่อนักเรียน : นางสาวณภัสสรณ์ วงศ์เจริญธรรม
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2566,16:27   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนน (NT) เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิติศักดิ์ จันทะโมคา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,09:27   อ่าน 338 ครั้ง