ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนน (NT) เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิติศักดิ์ จันทะโมคา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,09:27   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องใน "วันการศึกษาเอกชน"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารดา ภาภิรมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,16:40   อ่าน 16250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนพินธ์ ชาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องใน "วันการศึกษาเอกชน"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายโกสิยพรรดิ์ อรรคบาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,16:39   อ่าน 16199 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องใน "วันการศึกษาเอกชน"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาญนรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,16:36   อ่าน 14583 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องใน "วันการศึกษาเอกชน"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาญนรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,16:34   อ่าน 3410 ครั้ง