ข่าวดีสารสัมพันธ์ SJ.NU
เปิดรับสมัครเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมวันลอยกระทง
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
17 พฤศจิกายน 2564 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
26 มิถุนายน 2564 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
24 มิถุนายน 2564 กิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
17 มิถุนายน 2564 ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
29 มิถุนายน 2564 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64